faar
خانه / شرایط بیهوشی
ph_anes_glossary

شرایط بیهوشی روزهای انجام بیهوشی در مرکز طب آزما شنبه و سه شنبه میباشد ، که متقاضی میبایستی دو روز بعد از شروع دوره ، جهت هماهنگی وقت با موبایل ۰۹۱۲۵۵۲۳۶۵۰ تماس حاصل نماید. 

 

۱- این عکس صرفا بین روز های هفتم تا سیزدهم دوره ماهیانه و بشرط پاکی انجام میشود.

۲-روز انجام عکسبرداری حمام کنید.
۳-آنتی بیوتیک تجویزشده {داکسی سیکلین} راازدو روز قبل شروع کرده و به فاصله دوازده ساعت و همراه با آب فراوان میل کنید.بهترین زمان ۹ صبح و ۹ شب میباشد.
۴-از هفت ساعت قبل از انجام عکسبرداری از خوردن و آشامیدن خودداری فرمایید در صورت ضعف آدامس بجوید.
۵-چنانچه داروی عکسبرداری را تهیه نکرده اید نیمساعت قبل در مرکز حاضر و نسبت به تهیه آن اقدام فرمایید.
۶-هنگام حضور در مرکز علاوه بر فیش بانکی واریز هزینه بیهوشی، آبمیوه شیرین همراه داشته باشید.
۷- لباس راحت با آستین گشاد بپوشید.
۸-حتما با همراه در مرکز حاضر شوید. ترجیحا همسر و در غیر اینصورت دو همراه خانم که باردار نبوده و توانایی کمک به شما را داشته باشند.
۹-از زمان شروع خونریزی تا انجام عکسبرداری نزدیکی نداشته باشید.
۱۰-پس از تنظیم وقت و مشاوره بیهوشی ، تلفن ۰۲۵۳۲۸۵۵۹۹۷ آماده ارائه اطلاعات کامل میباشد.

 

 

bigtheme